Søren Lindgreen

Borgerinddragelse

Der er I alle kommuner er der et politisk ønske om at høre borgernes mening. Det kan være i forbindelse med lokalplaner, udvikling af områder eller ved omlægning af servicetilbud.

Problemet er dog ofte, at det kan være svært rent faktisk at få borgerne i tale.

Ofte sker der det, at meget få møder op. Og at de der møder op, er de trofaste Tordenskjolds soldater.

Jeg arrangerer borgermøder, der bryder med de traditionelle møder i forsamlingshuset. Fremgangsmåden er at tænke borgermøderne ind i sammenhænge hvor borgerne alligevel ville komme. Man skal altså ikke tænke politikudvikling og -kommentering i en ren form.

Borgermøderne kan altså foregå i rammerne af

  • Koncerter, Foredrag,
  • Gadefester
  • Indvielser af nye byrum
  • Internetaktiviteter
  • Sportskonkurrencer

Det er kun fantasien der sætter grænsen og jeg er ganske fantasifuld. Jeg har konkrete erfaringer med udførelse og planlægning, samt et stort netværk af facilitatorer, musikere, kunstnere, teaterfolk, kokke, håndværkere etc. Det vil sige at jeg vil kunne skræddersy et borgerarrangement, så det passer til lige netop jeres kommunale behov.

Til borgermøderne sørger jeg for at borgerne kan komme til orde på mange måder: Video, tegning, internettet, leg eller debat.

Jeg kan følge borgerinddragelsen helt til dørs, ved at dokumentere og analysere møderne og komme med en konkret og inspirerende rapport, så politikerne hurtigt kan få et overblik over de forskellige ønsker og kommentarer.

1 Comment

    [...] bygget flere store bymøbler. Endeligt kunne det være opfinder af Urban Morgenmad, rådgiver om borgerinddragelse for kommunen, medopbygger af Republikkens Fablab eller arrangør at [...]

Leave a Reply